Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker gir oss driftstilskudd og de finansierer vår transporttjeneste Frivilligbussen.
2022 © Vestre Aker Frivilligsentral