Sykehjem

Det er nesten ingen grenser for hva du kan gjøre som frivillig på et sykehjem!

Å bli gammel er ikke lett. For mange av oss er en sykehjemsplass det siste hjemmet i livet. Heldigvis bor vi i et land hvor et sykehjem har ansatte som ønsker å ta vare på deg. De sørger for at man har det trygt og at det stell og pleie som er nødvendig, blir gjort. Det er dog slik at vi mennesker trenger mer enn dette og det "mer" er det kun du og jeg som kan gi. Det handler om innhold og glede i livet. En som bor på sykehjem har også behov for opplevelser og impulser. Som frivillig kan du gi dette.

Frivillighetssentralen samarbeider med bydelens to sykehjem.musikk

Her arrangerer våre frivillige bla:

  • Spaserturer i nærområdet
  • Musikk underholdning
  • Quiz og spill
  • Matlaging
  • Samtaler
  • Film visninger

Oppgavene er like enkle som de er verdifulle. Som frivillige trenger du å sette av et par timer hver gang. Deltagerene bruker noe lengre tid enn du nok er vant til fra din egen hverdag.

Alle avdelingene har eget piano og du trenger ikke å være noen mester for å glede beboerene med din musikk interesse. Spiller du et annet instrument så er det bare å ta med.

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral