Tirsdag 20 August
kl. 17:00 - 20:00 Kurs for frivillige Frivilligsentralen på Vinderen
Har du lyst til å lære mer om demens?

Stina Åmo og Aud Marit Vedum holder kurs om demens:

På disse kurset vil lærere om demens og vi snakker sammen om ulike erfaringer du/vi har gjort oss når vi hadde med mennesker med demens å gjøre. Målet med kurset er at du skal føle deg litt tryggere, få tenkt gjennom situasjoner du enten har vært i eller kan komme i. Kurset passer derfor både for "nybegynnere" og de som har vært frivillige en lang stund. 

Det blir servering av Tapas under kurset. 

Du er kjempevelkommen til å være med! 

Påmelding til stina@vestreaker.frivilligsentral.no  - så fort som mulig :) 

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral