10 500 timer med frivillighet i 2017!

Frivilligheten er umistelig

Frivilligheten blomstrer i landet vårt. I følge Frivillighet Norge deltar 61% av Norges befolkning over 16 år i en eller annen form for frivillighet. Totalt tilsvarer innsatsen rundt 142 500 årsverk! Dette er like mange årsverk som det er innenfor hele barnehage og grunnskolen i Norge. Tallet er formidabelt og verdien for samfunnet uerstattelig. Tradisjonelt måles verdien i det som kalles verdiskapning, slik det gjøres for næringslivet. Et årsverk verdsettes til ca. 420 000 som gir en verdiskapning på rundt 60 milliarder. 

Dette tallet er imponerende, men også misvisende. Frivillighetens verdi ligger ikke i verdiskaping som kan måles i årsverk og timesatser. Verdien ligger i samfunnet vi skaper og innholdet i livene til alle oss som bor her. For hvilken verdi vil du sette på idretten? Uten frivillighet ville den kollapse og kun bli forbeholdt de med mest. Hvilken verdi skal vi sette på alle festivalene våre, konsertene, utstillingene og scenekunsten? Hvordan ville marka kunne benyttes uten Turistforeningen og Skiforeningen? Hvor mange fjellhytter ville vi hatt og hvordan ville strendene våre se ut uten de frivillige søppelsankerne? 

Det stopper heller ikke der, for den samfunnsøkonomiske verdien av frivillighet ligger heller ikke i timene, den ligger i forebyggingen. For hvor mange ungdommer velger en annen vei enn rus og kriminalitet takket være frivilliges innsats på ungdomsklubber og aktiviteter og hva ville det kostet oss hvis de ikke gjorde det? Hvor mye mer ville helsevesenet kostet oss, hvis ikke frivilligheten tilbød unge som gamle å holde seg aktive gjennom idrett, friluftsliv og andre aktiviteter. Hvor mange flere sykehjem måtte vi hatt hvis ikke vi hadde frivillige besøksvenner, hjelpere og aktiviteter. Hvor mange flere ville endt opp tilbake i fengsel etter endt soning uten frivilligheten og hvor mange flere ville havnet tilbake i rusmisbruk?

Frivillighetens verdi kan ikke måles, den kan ikke rapporteres og den kan ikke undervurderes. Frivilligheten er umistelig, for mister vi den, mister vi oss selv. 

Her kan du lese vår årsrapport for 2017.


Årsberetning sentralens aktiviteter 2017

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral