12 000 timer med frivillighet i 2018

20 år med frivillighet i Vestre Aker!

2018 som vi nå avslutter formelt, er Vestre Aker Frivillighetssentrals siste år som tenåring. I 2019 fyller vi 20 år – og for noen år det har vært! 

Det startet i november 1998 med over 100 fremmøtte på et folkemøte arrangert av ildsjeler som hadde bestemt seg; bydelen skal ha en frivilligsentral! Blant de fremmøtte var det både representanter for bydelens organisasjoner, politikere, administrasjonen og selvfølgelig frivillighetens grunnfjell – innbyggerne.  

Etter folkemøte gikk det slag i slag og 15. mai 1999 ble stiftelsesdokumentet undertegnet, Gunnar Sunde ble valgt til styreleder og så var altså Vinderen Frivillighetssentral etablert. To måneder senere ble Stein Brubak ansatt som sentralens første daglige leder og da startet moroa for alvor.  

I sitt første styremøte sa Brubak at styret kunne forvente rundt 100 henvendelser om oppdrag og 15 frivillige i løpet av de gjenstående 6 måneden. Han bommet med 1 oppdrag – og 26 frivillige! Viljen til å stille opp var stor da – som den er nå. Mens Brubak sørget for oppdrag og rekruttering av frivillige, startet Gunnar Sunde og resten av styret arbeidet med å bygge «brakka» hvor vi fremdeles holder til.  

Året etter var antallet frivillige økt til 51, men oppdragene til over 400. Disse varierte fra «kanarifugloppbevaring, til besøksvenn og rens av takrenner». Det var etablert selvhjelpsgrupper, samtalegrupper, kurs, veiledning og en rekke andre aktiviteter og arrangement.  Når året ble oppsummert rapporterte daglig leder nesten 4000 frivillige timer!  

Siden den gang har sentralens aktiviteter og genererte timer økt i jevn takt. Når Stein Brubak gikk av med en særdeles velfortjent pensjon i 2011, var timeantallet oppe i 7000.  

I mars 2011 fikk Espen Watne Andresen det ærefylte oppdrag å ta over stafettpinnen etter Brubak. Han forteller: «To timer etter min første dag alene startet, dukket Gunnar opp. Hans intensjoner med oppmøtet var helt tydelige, han skulle vurdere om den nyansatte sjefen var av kaliberet han forlangte!» Gunnars konklusjon vites ikke, men han tok ferskingen under sine vinger så helt galt kan det ikke ha vært.  

Siden 1999 har sentralen byttet navn, hatt fem styreledere og to dagligledere. Hvor mange ulike frivillige som har vært innom vet vi ikke, men flere av de opprinnelige 41 er her fremdeles og sammen med hundrevis av andre, har de totalt levert over 120 000 frivillige timer! Resultatregnskap og balanse VAF 2019 signert

Årsberetning 2018

Revisjonsberetning 2018 VAF

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral