Aktiv Fritid for alle

Her er Skiforeningens sommerferietilbud man kan melde seg på og søke om friplass til.

Barnas Sommercamp

i Holmenkollen og ved Skullerud i ukene 25, 26, 31 og 32

For barn 7 – 12 år (født 2009 – 2014).

Mer informasjon finner du her:https://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/barnas-sommercamp/slik-blir-barnas-sommercamp-2021/


Friluftsglede i sommerferien

Ved Ulsrudvann og Isdammen (Årvoll) i uke 32.

For barn 8-12 år (som skal begynne i 4.-7. klasse høsten 2021)

Dette tilbudet har en lav deltakeravgift, men man kan søke om friplass også ved behov.

Skiforeningen ønsker at alle barn og unge skal kunne delta på våre aktiviteter, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn og familiens inntekt. Barn og unge fra familier med lav inntekt kan søke om friplass på alle våre kurs og arrangementer hele året. 

2022 © Vestre Aker Frivilligsentral