Ferietilbud for barnefamilier

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet.

Vil du vite mer? 

Besøk Blåkors sine nettsider:

https://www.blakors.no/ferier/2021 © Vestre Aker Frivilligsentral