Frivilligsentralene representert i høring på Stortinget

Regjeringen har lansert en ambisiøs plan om reform i eldreomsorgen, men er den mulig å virkeliggjøre?

Regjeringens reform Lev Hele Livet er et meget spennende dokument. Det er lagt ned et stort arbeid i å samle eksempler på utfordringene i eldreomsorgen fra hele landet. Resultatet er en melding som kommer med klare anbefalinger på tiltak og aktiviteter kommunene kan iverksette. Men er dette nok? 

Det korte svaret på dette er selvfølgelig nei, men det er en god start. Om dette blir en suksess eller ikke, vil være avhengig av kommunenes evne til og ønske om å satse på frivilligheten. Evnen handler om å legge til rette for frivillighet, skape en kultur for å åpne institusjoner for frivillighet og ikke minst; ikke prøve å styre frivilligheten. Frivillighet skal utvikles på sine egne premisser, det er vår styrke - det er vår suksessfaktor. 

Frivillighet Norge og KS har laget en rekke gode verktøy for kommunene, deriblant de frivillighetspolitiske ti bud og en prosess for å bistå kommunene i å utvikle en egen frivillighetspolitikk. På tross av at stort sett alle politikere er enige om at frivilligheten er en av våre bærebjelker og er umistelig, er det under 20% av kommunene som har en egen politikk på hvordan kommunen skal forholde seg til den. Det er litt spesielt og altfor dårlig. 

I vårt innlegg i høringen valgte vi å fokusere på samarbeide. Hvis vi legger våre uenigheter til side og heller velger å fokusere på det som samler oss, da er det ingen grenser for hva vi kan oppnå. 2020 © Vestre Aker Frivilligsentral