Generøsitet og nestekjærlighet som er helt fantastisk!

– Hva ville det kostet bydelen å ansette folk for å gjøre alt dette? Når jeg regner på tallene, blir jeg helt svett! sa bydelsutvalgsleder Lars Asbjørn Hanssen i talen på Vestre Aker frivilligsentrals 20-årsfeiring onsdag.

Onsdag var det på dagen 20 år siden Vinderen Frivillighetssentral åpnet dørene på sin midlertidige brakke på Vinderen. Da hadde Slemdal Lions, med Gunnar Sunde i spissen, tatt initiativet til en frivillighetssentral på Vinderen – og fått med seg det som etter hvert skulle bli en rekke andre organisasjoner og aktører i området. Dette var blant andre Holmenkollen Rotary, der Per Koch satt ved roret.

Det var den samme Per Koch som onsdag kunne oppsummere de 20 årene i sin tale til forsamlingen av frivillige og samarbeidspartnere som feiret dagen.

La en plan

Koch kunne fortelle hvordan en rekke organisasjoner, i samarbeid med det som den gang var Bydel Vinderen, satte seg ned og la en plan.

– Det ble et rungende ja! sa Per Koch om svaret de rundt 100 fremmøtte på det aller første møtet om frivillighetssentral, som ble arrangert i menihgetssalen på Ris i november 1998.

Sentralen skulle være en selveiet, privat stiftelse som blant annet skulle stimulere enkeltpersoner og grupper til å delta aktivt med frivillige nærmiljøtjenester – og utvikle gode samarbeidsmodeller mellom profesjonelle og frivillige, kunne Koch fortelle.

Sentralen skulle også være et viktig møtested.


– Vi la et fundament som Stein Brubak tok tak i og som Espen har vært flink til å følge opp, sa Koch.

Det tok imidlertid ikke lang tid før dagens hus, som faktisk er satt sammen av fem brakker på rad og rekke, sto klar. Grendehuset var et faktum, og frivillighetssentralen, som senere er blitt til frivilligsentralen, økte i omfang og aktivitet.

Per Koch kunne fortelle at i sentralens andre leveår, i 2000, sto til sammen 57 frivillige for utførelsen av 400 oppdrag. Tallene for 2018 viser at rundt 12.000 frivillige arbeidstimer er lagt ned, fordelt på rundt 3000 oppdrag.

Koch trakk frem blant annet et usedvanlig godt samarbeid med bydelen, først Vinderen, så Vestre Aker, som en av flere grunner til sentralens vekst og suksess.

I årsrapporten for 2018 skriver daglig leder, Espen W. Andresen blant annet: «For å få til alt dette, har vi 161 frivillige. Den yngste er 16 år, den eldste 93. De er like ulike som alle oss andre, men felles for dem alle er en generøsitet og nestekjærlighet som er helt fantastisk!»

I den samme rapporten har Andresen regnet ut at sentralen i løpet av de 20 årene har levert mer enn 120.000 frivillige arbeidstimer.

– Lønnsomt!

Bydelsutvalgets leder, Lars Asbjørn Hanssen (H), var på plass på bursdagsfesten.

– Statistikk er jo bare tall, men hva ville det kostet bydelen å ansette folk for å gjøre alt dette? Når jeg regner på tallene, blir jeg helt svett! sa Hanssen, som mente at dette foretagende må være noe av det mest lønnsomme som er.

– Det å gi, det gjør noe med oss mennesker, sa Hanssen, og dro frem et kinesisk visdomsord: – Du skal også plante et tre som du selv ikke skal sitte under.

Flere benyttet sjansen til å låne mikrofonen og hedre frivilligsentralens arbeid: Ris Vels leder Carolyn Dahr, Røa Vels leder Anne Bjørnebye Vik, Tone Longo fra Piloten Arena, tidligere leder for Vinderen Seniorsenter, Verena Dehli, nåværende leder Grete Singstad Paulsen. Alle skrøt de uhemmet av Vestre Aker Frivilligsentrals unike rolle – og ikke minst ga de velfortjent heder til sentralens leder, Espen W. Andresen.

– Uansett hva vi spør dere om, er dere behjelpelige og imøtekommende, sa Singstad Paulsen.

Startet og sluttet med flott musikk

Feiringen i hagen ved siden av lokalene i Ris skolevei inneholdt også servering av grillmat, der elever fra Ris skole hjalp til med serveringen. Festen startet opp med et flott kulturelt innslag, da pianist Karen Marie Garner spilte blant annet vakker Grieg-musikk.

Festen ble rundet av med Vinderen skoles musikkorps, som varmet opp til den store dagen fredag med å underholde på bursdagsfesten.

Tekst: Fredrik Eckhoff, Akersposten 
Foto: Espen Watne Andresen

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral