Hvordan håndterer Frivilligsentralen smittevern?

Når kriser rammer oss, er vår evne til å hjelpe hverandre helt avgjørende for hvordan vi kommer oss igjennom krisen.

Vestre Aker Frivilligsentral sin primære målgruppe er hjemmeboende eldre. Denne gruppen risikerer alvorlige konsekvenser hvis de blir smittet av Koronaviruset.
Mange av våre frivillige er også i FHIs definerte risikogrupper. For å ivareta sikkerheten og helsen til både brukere og våre frivillige, har vi utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og strenge prosedyrer og regler for all virksomhet som ikke stenges ned.
 Vestre Aker Frivilligsentral følger smittesituasjonen nøye og tilbud og tjenester vi ikke kan gjennomføre på en trygg og sikker måte avlyses.

Prinsippene som ligger til grunn for prosedyrene er:

  1. Frivilligsentralen har et moralsk ansvar for å ivareta frivillige så vel som være brukere så langt det lar seg gjøre. 
  2. Myndighetenes restriksjoner, veiledere og råd er et minimumskrav.
  3. Frivilligsentralen skal ha en tett dialog med bydelen om alle aspekter rundt smittevern og sentralens aktiviteter. 


Alle frivillige som skal utføre tjenester for Vestre Aker Frivilligsentral skal gjennomgå et smittevernkurs i regi av sentralen. Smittevernkurset omfatter alle aktiviteter sentralen har. Vestre Aker Frivilligsentral kan også holde smittevernkurs for andre organisasjoner ved behov.

Prosedyrer for de ulike aktivitetene er som følger:
(Klikk på navnet for å få frem dokumentene) 

Oppdrag i hjemmet til tjenestemottaker

Transport

Arrangementer

Kontoret

Språkkafé

Alle frivillige blir kurset i smittevern. Presentasjonen vi bruker finnes her: (Klikk på navnet for å få frem dokumentene) 

Smittevernkurs for frivillige på Vestre Aker Frivilligsentral

Vi har også utarbeidet et manus slik at kurset kan holdes av frivillige som har kompetanse til det. Manus kan sendes på forespørsel. 

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Espen Watne Andresen
2021 © Vestre Aker Frivilligsentral