Jakten på fortsettelsen!

Når Koronaviruset kom til Norge, ble mye snudd på hodet også for oss i frivilligheten. De sosiale møteplassene som er så viktig for så mange, måtte stenges. Alle de oppgavene vi til vanlig hjelper seniorer med, måtte stanses og revurderes. Ingenting vi gjorde på mandag, kunne gjøres på samme måte på tirsdag.

En av frivilligsentralens styrker er omstillingsevnen. Det tok ikke mange timene før nye rutiner og prosedyrer var på plass og sendt ut til alle frivillige. Fra 11. mars var det handling, henting av medisiner og hjelpemidler samt den nye tjenesten Telefonvenn, som ble sentralens tjenester.

Så kom bølgen av fantastiske folk som meldte seg til tjeneste. Den første uken var det over 100 personer som kontaktet oss over telefon, nettsidene og epost. Nok en gang kom nye rutiner og prosedyrer på plass. Intervjuer og personlige møter gikk ut og ble erstattet av digitalregistrering og telefonsamtaler.

Når alt etter hvert var kommet i system, dukket det neste spørsmålet opp, hva gjør vi nå?

Svaret ble undersøkelsen vi kalte «Jakten på påskeegget». Dette er en undersøkelse vi sendt ut til våre frivillige med sikte på å finne ut hva de savner og ikke minst hva de kan tenke seg å bidra med.
 Undersøkelsen fikk inn 48 svar og vil legge grunnlaget for hva vi skal prioritere fremover.

Her er noen smakebiter fra undersøkelsen:

 • 75%
 • Flertallet savner kontakt med andre frivillige og de som benytter sentralens tjenester.
 • 50% har brukt en form for digitalmøteplass som Teams eller Zoom.
 • 50% har deltatt på e-læringskurs.
 • 70% har lyst til å lære noe nytt mens Koronautbruddet varer.
 • 50% har lyst til å lære bort noe.

Hva har de lyst til å lære?

 • Bli bedre på digitale verktøy
 • Lage digitale quizer
 • Å delta på digitale møter
 • Å lage e-læringskurs

Hva har de lyst til å lære bort?

 • Hvordan man deltar på videomøter
 • Hvordan bruke digitale verktøy

Hvordan kan dette materialet hjelpe oss med å utvikle tjenester og å ivareta de frivillige?

Dette er jobben som står foran oss nå. Det første skrittet blir å etablere en digital møteplass hvor de som har lyst til å lære, kan møte de som har lyst til å lære bort. Det neste skrittet finner vi i fellesskap!

2020 © Vestre Aker Frivilligsentral