Skiglede for alle i vinterferien

Å få oppleve gleden av friluftsliv bør være noe alle barn får oppleve!

Informasjon fra Skiforeningen

Skiforeningen ønsker at alle barn og unge skal kunne delta på våre aktiviteter, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn og familiens inntekt. Barn og unge fra familier med lav inntekt kan søke om friplass på alle våre kurs og arrangementer hele året.

Tilbud i vinterferien

Vi åpner i disse dager påmelding til Skiglede i vinterferien. Påmelding og deltagelse er gratis for alle.

På grunn av den pågående pandemien og gjeldende smitteverntiltak er det ikke mulig med dropp inn som tidligere år. Alle deltakere må være registrerte og derfor melde seg på*.
Tilbudet er dessuten kun åpen for barn og unge i alder 5 – 19 år. Antall plasser er begrenset, så ber dere å være raske med melde på barn og unge som ønsker å delta på en skidag i vinterferien.

Informasjon og link til påmelding finner dere her:https://www.skiforeningen.no/kalender/skiglede-i-vinterferien2/?eventid=38059

*NB!

Ønsker dere å delta med flere enn fem deltagere, kanskje en gruppe med blandet alder, eller med barn/unge som av hensyn til personvern ikke skal registreres med fullt navn og kontaktinfo, ta kontakt med undertegnede, så finner vi en løsning på det. Vi trenger en voksen kontaktperson som påtar seg ansvaret og har kontroll over hvem som deltar og når (for evt. smittesporing etc.).

Barnas Holmenkolldag
Dette populære arrangementet gjennomføres i år på en alternativ måte som ivaretar smittevern på best mulig måte. Vi oppfordrer foresatte, skoler, barnehager og andre til å arrangere sitt eget barneskirenn eller en dag med vinteraktiviteter. Dersom dere ønsker å arrangere Barnas Holmenkolldag for en gruppe eller kjenner barn i målgruppen fra lavinntektsfamilier kan dere søke om gratis startnummer og premiesekker.

Informasjon om årets Barnas Holmenkolldag finner du her:https://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/barnas-holmenkolldag/slik-blir-barnas-holmenkolldag/

Søknad om gratis startnummer og premier: Fyll ut vedlagt søknadsskjema og send innen 5. februar til:friplass@skiforeningen.no


Langrennskurs for barn og ungdom (9-16 år) og for unge voksne (17 – 19 år)
Skiforeningen arrangerer langrennskurs, klassisk og skøyting, for enkeltpersoner og grupper.
Gratis kursplasser tilbys barn, ungdom og unge voksne (NB! under 20 år) fra lavinntektsfamilier. Skiutstyr kan også lånes gratis ved behov.
Det er noen få ledige plasser. Fyll ut vedlagt søknadsskjema for friplass. Alle søknader vil behandles konfidensielt. Send skjemaet til:friplass@skiforeningen.no.

Vi hjelper til med å finne et egnet kurs til den enkelte eller grupper. Noen kurs kan være fullbooket, men vi prøver å finne et passende kurs så langt det lar seg gjøre. Ta kontakt.
Mer informasjon om langrennskursene:https://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/langrennskurs/

Egne skikurs for grupper (barn og unge 9-19 år):

Har dere en gruppe som ønsker kurs sammen, eller et kurs spesielt tilpasset deres behov, send forespørsel tilaek@skiforeningen.no.

Holmenkollmarsjen, et turrenn for alle

I år kan man gå Holmenkollmarsjen en valgfri dag i løpet av uke 9. Start og mål er i Holmenkollen, distanse er 35 km. Dette gjør det overkommelig for flere og er en artig utfordring. 

Vi tilbyr et begrenset antall gratis startnummer til unge under 20 år (fra lavinntektsfamilier).

Informasjon om Holmenkollmarsjen finner du her:https://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/holmenkollmarsjen/om-holmenkollmarsjen/

Søknad om gratis startnummer sender du tilaek@skiforeningen.no.

Gratis utlån av skiutstyr

Skiforeningen låner ut skiutstyr til de som ikke har eget (så langt lageret rekker). Skiutstyret kan lånes for kursperioden, eller hele skisesongen hvis det er ønskelig. Enkeltpersoner eller grupper kan også få låne ski uten å delta på kurs. Søknad for lån av skiutstyr sendes tilaek@skiforeningen.no.

Viser også tilutlånsordningen BUAsom låner ut forskjellig sportsutstyr gjennom hele året. Finn nærmeste BUA her:https://www.bua.io/

2021 © Vestre Aker Frivilligsentral