Spennende på tvers av grenser!

For en dag!! Oslo Frivilligsentraler inviterte til en europeisk konferanse om samarbeid, kriser og Ukraina.

Nærmere 50 personer, mange fra Oslo, men også fra mer eksotiske steder som Kroatia og Romania var blant deltagere og i panelet. 

Først ut var Victoria Suhm fra Kyiv og hennes norske kjæreste Jan Ottesen. Det ble en sterk historie om krig og nød, men også håp, nestekjærlighet og frivillighet.

Nest ut var Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral. Sammen med Irene viste hun frem fantastiske eksempler på hvordan de har skapt relasjoner mellom mennesker ved bruk av kunst.

Så var det tid for et internasjonalt blikk. Marta Hauser og Mirna Sostarko fra Croatian Volunteer Development Centre. Marta og Mirna er en del av et internasjonalt prosjekt finansiert av Erasmus+. Prosjektet heter Family Volunteering og har tatt sikte på å legge til rette for organisasjoner slik at de enklere kan engasjerer familier i frivilligheten sammen. Ulike verktøy og erfaringer ble delt.

Europeisk frivillighet foren dere!! Det var budskapet visepresidenten i Centre for European Volunteering, George Thomson delte med salen. Våre utfordringer forener oss, mulighetene likeså. Hvis vi jobber sammen, deler erfaringer og kunnskap, da er det ingen grenser for hva vi kan få til!

Marte Oraug Skogtrø fra Frivillighet Norge fulgte opp sin europeiske kollegas poenger og viste også hvilke muligheter norske organisasjoner har for å sikre støtte til europeiske samarbeidsprosjekter.

Så var det tid for sjefen i Begeistringsetaten, Rikke Soligard. Hennes dagjobb er engasjementsansvarlig i SOS barnebyer og Rikke fortalte om et spennende og svært aktuelt prosjekt de nå er ute å ser etter samarbeidspartnere til, Sammen!

Så var det Oslo sin tur. Rina Mariann Hansen kjenner frivilligheten i Oslo svært godt. Hun delte av sin kunnskap og erfaring- og oppdaterte oss på hva kommunen gjør og planlegger å gjøre i forhold til flyktninger fra Ukraina.

Sist ut var Corina Pintea og Diane Bere fra Pro Vobis i Romania. Pro Vobis jobber med å skape en frivillig sektor i et land herjet i flere tiår av diktatorer, mistillit og korrupsjon. Deres historie var en verdig avslutning på en innholdsrik og spennende dag.


Takk til alle dere som deltok – og ikke minst takk til alle dere fantastiske foredragsholdere!

PS.
 Alle foredragsholdere fikk en nydelig glassengel fra Kirkens Bymisjons fabrikkbutikk, Spenn. Det er nydelig håndverk, laget med kjærlighet og solgt med stor takknemmelighet. Har du ikke tid til å unne deg et besøk i butikken som ligger i det gamle Prindsen asylet i Storgata, så har de også nettbutikk.
2022 © Vestre Aker Frivilligsentral