Statsbudsjettet og frivilligsentralene

Statstilskuddet til frivilligsentralene er fjernet. Norges Frivilligsentraler deltok i Stortingets høring om statsbudsjettet hvor vi ba om at tilskuddet gjenninnføres.


2019 © Vestre Aker frivillighetssentral