Handyman

En kran som er lekk, eller en skapdør som faller ned - til slike oppgaver trengs en nevenyttig person. Vi tar ikke på oss arbeid som en elektriker eller rørlegger skal gjøre, men ellers er det opp til hva man har lyst og kompetanse til. Vi skifter mye lysrør og batterier.

Aldersgruppe: For alle

Vi tar ikke på oss arbeid som en elektriker eller rørlegger skal gjøre, men ellers er det opp til hva man har lyst og kompetanse til. Vi skifter mye lysrør og batterier.

Det er mye bedre å ringe oss - enn å selv klatre opp på en stol for å gjøre jobben selv! 

Vi tar selvfølgelig ikke betalt for å hjelpe deg, men du må betale en egenandel som skal dekke kostnader til bil, bensin og bomring.
Hvis destinasjonen er i bydel Vestre Aker er egenandelen på kr. 50,-
Hvis destinasjonen er andre steder i Oslo er den på kr. 100,-


2021 © Vestre Aker Frivilligsentral