Sykling Uten Alder

Alle har rett til vind i håret!

Aldersgruppe: For alle

Sykling uten alder er på et viktig oppdrag: Å gi eldre rett til vind i håret. Konseptet kommer fra Danmark, hvor flere tusen frivillige piloter sørger for at de eldre på landets pleiehjem kommer ut i rickshaw-sykler, og får kjenne på frisk luft, kjenner lukter og hører lyder fra naturen. 

I Vestre Aker har vi sykler tre steder:

Vindern Bo og Servicesenter
Pilotveien omsorgsboliger og dagsenter
Hovseterhjemmet

Ta kontakt med oss om du ønsker å prøve - det er muligens den morsomste måten å være frivillig på! 


2022 © Vestre Aker Frivilligsentral