Vedtekter

På årsmøtet i 2019 ble stiftelsens vedtekter revidert.
2022 © Vestre Aker Frivilligsentral